Contact us

Verbicom S.A.ul. Skarbka 36
60-348 Poznań
tel.: +48 61 864 82 40
fax: +48 61 864 82 48
e-mail: info@verbicom.pl

NIP: 972-08-97-365 REGON 631186720
Wydział VIII Gospodarczy KRS Poznań – Nowe Miasto i Wilda
KRS 0000298020
Share capital: 802.466,30 PLN